Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med prostatakreft.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med prostatakreft.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder dødelighet for menn med prostatakreft.

Norge er på verdenstoppen når det gjelder levestandard – men også når det gjelderdødelighet for menn med prostatakreft.  Hvordan er dette mulig?

I Norge lever ca. 35 000 menn som har fått påvistdiagnosen prostatakreft. Omtrent 5000 nye tilfeller oppdages årlig.  Ca. 1100 norske menn dør av prostatakreft hvert år mens det til sammenligning dør ca. 650 kvinner av brystkreft. 187 personer døde i trafikken i 2013.

Norge topper dødsstatistikken innen prostatakreft i den vestlige verden og er på en tredje plass globalt. Dette vil si at en større prosentandel av norske menn som får diagnostisert prostatakreft dør av sykdommen enn i andre land.  Dette til tross for at vi er et av de landene i verden som bruker mest penger per capita på helse- og omsorg.  Dette er en uakseptabel situasjon og vi i PCFN vil bidra til at dette endres nå.